ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

regulation

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 4,618 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regulation n. กฎข้อบังคับ Syn. law,order,rule Related. ข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ regulation n. การวางข้อกำหนด Related. การกำหนดกฏเกณฑ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แนวปฏิบัติ n. regulation Related. rule Def. แนวทางในประพฤติตน Sample: การดำเนินงานกิจการนักศึกษาควรยึดระเบียบและกฎเกณฑ์อันเดียวกัน เพื่อมิให้แนวปฏิบัติแตกต่างกัน ระเบียบการ n. regulation Class. ฉบับ Related. order of procedure ,procedure Def. ข้อกำหนดหรือข้อบังคับที่บัญญัติขึ้นเป็นแนวปฏิบัติ Sample: โรงเรียนนี้มีนโยบายและหลักการในการกำหนดเวลาเรียน วันหยุด และระเบียบการอื่นๆ ที่เด่นชัด บัญญัติ n. regulation Syn. ข้อกำหนด,ข้อบังคับ Related. act,law,decree Def. ข้อความที่ตราหรือกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับ เป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย Sample: เขาผิดบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า สมควรได้รับการลงโทษ ระเบียบปฏิบัติ n. regulation Related. constitution,rule Sample: ทุกคนทำตามนโยบาย และตามหน้าที่จนกลายเป็นระเบียบปฏิบัติ ฐิติ n. regulation Syn. ข้อบังคับ,ข้อบัญญัติ Related. rule,law ฐิติ n. regulation Syn. ข้อบังคับ,ข้อบัญญัติ,กฎบังคับ Related. rule,law กฎ n. regulation Class. ข้อ Syn. กฎข้อบังคับ,ข้อยกเว้น Related. law,edict,commandment Def. ข้อกำหนดหรือข้อบัญญัติที่บังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตาม เช่น กฎกระทรวง กฎหมาย Sample: เมื่อเราอยู่ในสังคมเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมและกฎที่เป็นข้อห้ามของสังคม กฎเกณฑ์ n. regulation Class. ข้อ Syn. กฎ,ระเบียบ,กฎระเบียบ,หลักเกณฑ์ Related. set of regulations ,edict,guideline,code of conduct Def. ข้อกำหนดที่วางไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ Sample: การทำงานต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด กฎข้อบังคับ n. regulation Class. ข้อ Syn. วินัย,ระเบียบ,ข้อบังคับ Related. principle,discipline,rule Def. บทบัญญัติที่เป็นชั้นข้อบังคับ ซึ่งกำหนดไว้เป็นระเบียบหรือดำเนินการตามกฎหมาย, ปัจจุบันนิยมใช้ว่าข้อบังคับ Sample: โรงเรียนมีกฎข้อบังคับไม่ให้นักเรียนใส่ของมีค่า เช่น แหวน สร้อย มาโรงเรียน กำหนดกฎเกณฑ์ n. regulation Syn. กฎเกณฑ์,ข้อบังคับ,ข้อกำหนด Related. decree,rule,law Sample: การที่สังคมได้มีกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ข้อกติกา n. regulation Syn. กติกา,ข้อกำหนด,ข้อตกลง Related. rule,condition Def. ข้อที่นัดหมายกันไว้, เงื่อนไขที่กำหนดไว้ Sample: นักกีฬาต้องเคารพข้อกติกาของการแข่งขัน ข้อกำหนด n. regulation Class. ข้อ Syn. กฎเกณฑ์,กฎระเบียบ,หลักเกณฑ์ Related. rule,condition,principle Def. ข้อความที่ระบุเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหรือดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง Sample: การวิจัยขั้นพื้นฐานกลายเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นของการทำวิจัย ข้อบังคับ n. regulation Class. ข้อ, ประการ Syn. กฎข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ข้อกำหนด Related. rule,principle Def. บทบัญญัติที่เป็นชั้นข้อบังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นไว้เป็นระเบียบในการปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย Sample: ส่วนราชการมีข้อบังคับให้ทุกคนปฏิบัติตาม ระเบียบวิธี n. regulation Class. วิธี Related. procedure,mode,method,arrangement Def. วิธีการซึ่งจัดทำไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ Sample: รัฐต้องใช้กฎมายเป็นเครื่องกำหนดระเบียบการปกครอง และเป็นแนวทางดำเนินการตามระเบียบวิธีของทางราชการ ข้อควรปฏิบัติ n. regulation Related. rule,obligation Def. กฎระเบียบต่างๆ Sample: พนักงานควรกระทำตามข้อควรปฏิบัติของโรงงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
race radar radiation radio radium radon raid railroad rain raise rare rate reach react read ready real realistic reason reasonable rebel receive recent recession recognize record recover red reduce reform refugee refuse regret reject relations release religion remain remains remember remove repair repeat report represent repress request require rescue research resign resist resolution resource responsible rest restrain restrict result retire return revolt rheumatic fever rice rich ride right riot rise risk river river blindness road rob robot rock rocket roll room root rope rough round rub rubber ruin rule run

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร