ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

right

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 12,115 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
right adj. ถูกต้อง Syn. correct,exact,true Related. ตรงตามข้อเท็จจริง right adj. เหมาะ Syn. appropriate,proper,suitable Related. ควร,ถูกกาละเทศะ right adj. เป็นธรรม Syn. equitable,fair,just Related. ยุติธรรม,ชอบธรรม right adj. ทางขวา Related. ด้านขวา ,ขวามือ right adv. อย่างเหมาะสม Syn. properly,suitably right adv. อย่างฉับพลัน Syn. exactly,immediately Related. อย่างแน่นอน right adv. โดยตรง Syn. directly,straight right n. ความถูกต้อง Syn. accuracy,true right n. สิทธิ Syn. entitlement ,privilege Related. สิทธิตามกฎหมาย ,สิทธิมนุษยธรรม right n. ขวา Related. ด้านขวา right n. พรรคอนุรักษ์นิยม Syn. conservative Related. พรรคฝ่ายขวา right vt. ทำให้ถูกต้อง Syn. put right,rectify Related. ทำให้เหมาะสม ,ทำให้เรียบร้อย right vt. แก้ไข Syn. amend,correct,fix Related. ซ่อมแซม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิทธิ์ n. right สิทธิประโยชน์ n. right สิทธิ n. right Syn. สิทธิ์ Def. อำนาจที่จะกระทำการใดๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย Sample: เยาวชนและบุคคลซึ่งพิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับการศึกษาอบรมขั้นพื้นฐานจากรัฐ สิทธิ์ n. right Syn. สิทธิ Related. authority,privilege,franchise Def. อำนาจที่จะกระทำการใดๆ ได้อย่างอิสระโดยไดัรับการรับรองจากกฎหมาย Sample: ราษฎรทั่วราชอาณาจักรเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียง ฝ่ายขวา n. right Class. ฝ่าย Related. rightist Def. กลุ่มที่มีอุดมคติทางการเมือง การเศรษฐกิจโน้มไปทางอนุรักษ์นิยม Ant. ฝ่ายซ้าย Sample: ฝ่ายขวาในญี่ปุ่นอยากเห็นพระจักรพรรดิกลับมีฐานันดรเดิม เป็นเทพสูงสุดดังแต่ก่อน ทางขวา n. right Syn. ด้านขวา ,ทางขวามือ Ant. ทางซ้าย Sample: เมื่อเลี้ยวไปทางขวา จะเห็นตึกที่คุณต้องการไปอยู่ทางซ้ายมือ ถูกต้อง v. right Syn. ถูก Related. rectify,remedy Def. ไม่ผิด Sample: เด็กๆ ทำการบ้านถูกต้องทุกข้อ ขวา adj. right Def. ตรงข้ามกับซ้าย Ant. ซ้าย Sample: การฟังเรื่องที่ครูสอนแบบทะลุหูซ้ายออกหูขวาไม่จัดว่าเป็นการเรียนรู้
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
right what a person legally and morally should be able to do or have Sample: It is their right to vote. right agreeing with the facts Sample: You gave the right answer. right good Sample: He is the right kind of person for the job. right correct Sample: She always seems to do the right thing. right opposite wrong Sample: She said she was right and he was wrong. right on the side that is toward the east when one is facing north Sample: Our farm is on the right side of the river. right opposite left Sample: "Turn right, not left, at the second street. "
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
race radar radiation radio radium radon raid railroad rain raise rare rate reach react read ready real realistic reason reasonable rebel receive recent recession recognize record recover red reduce reform refugee refuse regret reject relations release religion remain remains remember remove repair repeat report represent repress request require rescue research resign resist resolution resource responsible rest restrain restrict result retire return revolt rheumatic fever rice rich ride right riot rise risk river river blindness road rob robot rock rocket roll room root rope rough round rub rubber ruin rule run

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร