ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

rule

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 18,248 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rule n. หลักเกณฑ์ Syn. direction,principle,regulation Related. ข้อบังคับ,กฎระเบียบ rule n. นิสัยปกติ Syn. custom,habit,routine rule n. การปกครอง Syn. control,government,reign Related. การควบคุม rule n. วินัยทางศาสนา Syn. religious principles rule n. วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ rule n. บรรทัด Related. เส้นบรรทัด rule vt. ปกครอง Syn. control,govern Related. ควบคุม,คุม rule vt. ขีดเส้น Syn. mark with lines Related. ตีเส้น rule vt. มีอิทธิพล Syn. dominate,prevail Related. มีอิทธิพลเหนือ ,ครอบงำ rule vt. ตัดสิน Syn. judge,decide Related. พิพากษา,ชี้ขาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครองแผ่นดิน v. rule Syn. ครองราชย์,ครองราชย์สมบัติ ,เสวยราชสมบัติ,ขึ้นครองราชย์ ,ครองเมือง,เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ,ครองบัลลังก์ Related. reign over Def. ปกครองประเทศ Sample: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองแผ่นดินยืนนานยิ่งพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ชาติไทย ระเบียบ n. rule Class. ข้อ Syn. กฎระเบียบ,ระเบียบปฏิบัติ Related. order,regulation Def. แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือดำเนินการ Sample: นักเรียนต้องแต่งกายตามระเบียบ วิธาน n. rule Syn. กฎ,เกณฑ์,ข้อบังคับ,ระเบียบ Related. regulation อาเทศ n. rule Syn. กฎ ตีบรรทัด v. rule Syn. ขีดเส้น,ตีเส้น Related. draw a line ,make lines Def. ทำให้เป็นเส้นบรรทัดตามแนวนอน Sample: หนูน้อยใช้ไม้บรรทัดตีบรรทัดบนกระดานชนวน ตีเส้น v. rule Syn. ขีดเส้น,ตีบรรทัด Related. draw a line ,make lines Def. ทำให้เป็นแนวตรงด้วยไม้บรรทัด Sample: เจ้าหน้าที่กำลังตีเส้นขาวบนถนนเพื่อจัดระเบียบการจราจร กฎ n. rule Class. ข้อ Related. ordinance,regulation,axiom,principle Def. ข้อกำหนดในเรื่องธรรมชาติตามที่ค้นคว้าได้ Sample: ตัวเลขที่ใช้มีเพียงศูนย์และหนึ่งเท่านั้น กฎการคำนวณจึงง่าย กติกา n. rule Class. ข้อ Syn. กฎเกณฑ์,ข้อตกลง Related. regulation,order Def. กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไปกำหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ เช่น กติกาชกมวย กติกาฟุตบอล Sample: กีฬาทุกชนิดย่อมมีกติกาในการเล่น ครอง v. rule Syn. ปกครอง Related. govern,reign,administer,administrate,be at the helm of the state Def. ดูแลและบริหารในฐานะที่เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น Sample: เจ้าเมืองครองเมืองด้วยความสงบสุขนานถึง 10 ปี กะบิล n. rule Syn. ระเบียบ,หมู่,กบิล Related. group,system Sample: กรุณาจัดแฟ้มงานให้เป็นกะบิล นั่งเมือง v. rule Syn. ครองเมือง Related. govern,occupy,reign Sample: ท้าวศรีสุดาจันท์นั่งเมืองในเวลาสั้นๆ เพียงเท่านั้น
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
rule to govern or control Sample: One party ruled the Senate; the other ruled the House of Representatives. rule to decide Sample: Five of nine Supreme Court judges ruled that the Republican should be President. rule a statement or an order that says how something must be done Sample: The rules were not clear on how to count the votes.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
race radar radiation radio radium radon raid railroad rain raise rare rate reach react read ready real realistic reason reasonable rebel receive recent recession recognize record recover red reduce reform refugee refuse regret reject relations release religion remain remains remember remove repair repeat report represent repress request require rescue research resign resist resolution resource responsible rest restrain restrict result retire return revolt rheumatic fever rice rich ride right riot rise risk river river blindness road rob robot rock rocket roll room root rope rough round rub rubber ruin rule run

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร