ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

unite

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 16,157 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unite vt. ทำให้รวมกัน Syn. merge Related. รวมเข้าไว้ด้วยกัน Ant. separate,divide unite vi. รวมตัวกัน Syn. merge Related. รวมกันเป็นหนึ่งเดียว Ant. separate,divide unite vi. สมรสกัน Syn. marry Related. แต่งงานกัน Ant. divorce unite vt. สมรสกัน Syn. marry Ant. divorce unite vt. เชื่อมเข้าไว้ด้วยกัน Syn. blend,join Related. สมาน,ทำให้ยึดติดกัน unite vi. ติดกัน Syn. join
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นหนึ่งเดียว v. unite Syn. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน Related. join together Def. สามัคคีกลมเกลียว Ant. แตกแยก Sample: ผมต้องทำทุกอย่างเพื่อให้พนักงาน 2 กลุ่มนี้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ สมาน v. unite Syn. เชื่อม ,ผูกพัน Related. cement,connect,join,combine,incorporate,patch up,reconcile Sample: พระองค์เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสมานไมตรี และแก้ไขปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศนั้นๆ กับประเทศไทย สามัคคี v. unite Syn. ปรองดอง Related. be in harmony ,be in unity ,cohere,get together Def. เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน, เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, พร้อมเพรียงกัน Ant. แตกแยก Sample: ถ้าบุคลากรภายในองค์กรสามัคคีกัน จะทำให้องค์กรเข้มแข็งสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
unite to join together Sample: The new president will try to unite all parties in support of his program.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
under understand unite universe university unless until up uranium Uranus urge urgent us use usual uterus

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร