ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

value

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 19,325 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
value n. มูลค่า Syn. worth Related. ค่า,ราคา,ค่าตอบแทน value n. คุณค่า Syn. goodness,merit,usefulness Related. คุณประโยชน์,ความสำคัญ Ant. uselessness,unfitness ,worthlessness value vt. ประเมินค่า Syn. evaluate,gauge,rate Related. ประมาณค่า ,คำนวณค่าเป็นเงิน value vt. ให้ความสำคัญ Syn. esteem,revere,respect Related. ให้เกียรติ ,นับถืออย่างสูง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่า n. value Syn. คุณค่า,ประโยชน์ Related. worth,advantage Def. คุณประโยชน์ในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นเงินไม่ได้ Sample: นักภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎีก็ให้ความรู้ที่มีค่าแก่นักภาษาศาตร์คอมพิวเตอร์อย่างมากมาย แต่บางครั้งก็ถูกมองข้ามความสำคัญไป ตี v. value Syn. กำหนด Related. evaluate,appraise,determine,set Sample: ความหรูหรานั้นไม่มีใครมองเห็น ไม่มีใครตีคุณค่า จะมีแต่ตัวเองเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่รู้
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
value "the quality of being useful ,important or desired" Sample: His greatest value is honesty. value the amount of money that could be received if something is sold Sample: The value of their house rose 50 percent in two years.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
valley value vegetable vehicle Venus version very veto vicious victim victory village violate violence virus visit voice volcano vote

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร