ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

vote

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 15,590 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vote n. การลงคะแนนเสียง Syn. polling ,referendum Related. การออกเสียง vote vt. ลงคะแนน Related. ออกเสียง,ลงคะแนนเสียง vote vi. ลงคะแนน Related. ออกเสียง,ลงคะแนนเสียง vote n. ผู้ที่มีสิทธิออกเสียง vote n. จำนวนคะแนนเสียง Syn. poll vote n. สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง Syn. franchise,suffrage vote vt. เสนอแนะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลือกตั้ง v. vote Syn. ลงคะแนน,ลงคะแนนเสียง,ออกเสียง,เลือก Related. cast one's vote ,elect,opt Def. การลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งในการทำหน้าที่แทนตนเอง Sample: พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 82 กำหนดให้เลือกตั้งเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งเดียวเท่านั้น มีมติ v. vote Syn. ลงความเห็น Related. come to / reach the conclusion ,resolve Sample: ที่ประชุมก.ค. มีมติให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาแนวทางในการปรับอัตราเงินเดือนครู ออกเสียง v. vote Syn. ลงคะแนน Related. elect,choose,select Def. ลงคะแนนเสียง, ลงคะแนนเลือกตั้ง, ออกความเห็น Sample: มีประชาชนจำนวนน้อยไปออกเสียงเลือกตั้ง คะแนนเสียง n. vote Related. ballot Def. ความเห็นที่ลงเป็นคะแนน, คะแนนจากผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียง Sample: ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของหัวคะแนนในการชักจูงให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุนคือ การที่หัวคะแนนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน ลงคะแนน v. vote Related. elect,ballot Sample: ในการเลือกตั้ง ส.ข. ครั้งนี้ คนในชุมชนมาลงคะแนนแค่ร้อยละ 10 เท่านั้น ลงบัตร v. vote Syn. ลงคะแนน Related. elect,ballot ลงมติ v. vote Syn. โหวต,โหวตเสียง,ลงความเห็น Related. cast one's vote ,decide or determine by vote Sample: คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบมาตรการป้องกัน และปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร โหวตเสียง v. vote Syn. โหวต,ลงมติ Related. cast one's vote ,elect Sample: ในรัฐธรรมนูญใหม่กำหนดให้การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีต้องโหวตเสียงกันอย่างเปิดเผยในสภาผู้แทนราษฎร โหวต v. vote Syn. ลงมติ,ลงคะแนนเสียง Sample: เธอโหวตให้กับนักร้องคนนี้ทุกครั้ง เสียง n. vote Syn. คะแนนเสียง Related. ballot Sample: เขาชนะเพราะได้เสียงข้างมาก
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
vote to choose a candidate in an election Sample: Americans vote in national elections every two years. vote "a choice or decision expressed by the voice ,by hand or by writing" Sample: Officials hope to reduce mistakes in votes by replacing old voting systems with new and better ones.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
valley value vegetable vehicle Venus version very veto vicious victim victory village violate violence virus visit voice volcano vote

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร