ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

when

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 20,330 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
when adv. เมื่อ when conj. เมื่อหรือขณะที่ Syn. while,as soon as Related. ในเวลาที่ ,ตอนที่,เวลาที่ when pron. เมื่อไรที่ when conj. ถ้า Syn. if when conj. แม้ว่า Syn. although,in spite of,though
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คราใด n. when Syn. เมื่อใด,เวลาใด Related. whenever Sample: ผู้ชายบางคนเมื่อเดินผ่านผู้หญิงจะหลบตาผู้หญิง แต่คราใดที่อยู่ในกลุ่มจะคึกคะนองปากเปราะขึ้นมาทันที เมื่อใด ques. when Syn. ขณะใด ,เวลาใด Sample: สงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงเมื่อใด เมื่อไร ques. when Syn. ขณะใด ,เวลาใด Sample: เมื่อไรเราถึงจะมีโอกาสแบบเขาบ้าง เมื่อไร adv. when Related. whenever Sample: เขาบอกกับชาวบ้านว่า ถ้าต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ชนะเมื่อไร ทุกคนจะอยู่อย่างสงบและทำกินในพื้นที่ได้ เมื่อ adv. when Syn. ครั้น,ครั้นเมื่อ ,ขณะ Related. at the time ,by the time that ,while,at,in Def. ขณะเวลานั้นหรือโอกาสนั้น Sample: เมื่อระดับน้ำสูงท่วมรากพืชมันก็จะเริ่มเน่าเพราะรากแช่น้ำ เวลา conj. when Sample: เวลางูเห่าตกใจหรือโกรธ มันจะยกหัวสูงขึ้นจากพ้นดิน แล้วแผ่แม่เบี้ยออก ตอนที่ prep. when Syn. ขณะที่,ในระหว่างที่ Related. while,as Sample: ตำรวจมักจะมาถึงตอนที่เหตุการณ์จบไปแล้ว ต่อเมื่อ conj. when Related. till,until,only when ,on condition that Sample: การทำเครื่องจักสานของไทยในอดีตเป็นหัตถกรรมที่ทำเพื่อใช้สอยในครัวเรือนก่อน ต่อเมื่อเหลือใช้แล้วจึงนำไปแลกเปลี่ยนหรือขายเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยในการดำรงชีวิต ตอน conj. when Syn. เมื่อ Def. ครั้งนั้น, ขณะเวลานั้น Sample: พ่อกลับมาบ้านตอนฝนตกพอดี ครั้งไหน ques. when Syn. ตอนไหน ,เมื่อไหร่,คราวไหน Sample: ช่วยตอบผมทีว่าเขาร่วมเดินทางไปกับพวกเราครั้งไหน ครั้น conj. when Syn. เมื่อ,พอ Related. at the time Sample: เธอเอาแต่บ่น ครั้นผมถามเธอ เธอกลับไม่ตอบ ขณะที่ conj. when Syn. ขณะเมื่อ ,ระหว่างที่ Related. while,as Sample: เงินออมของประชาชนลดลง ขณะที่เงินกู้ในการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ทุกครั้งที่ adv. when Syn. เมื่อใดก็ตาม ,ครั้งใดก็ตาม Related. at any time ,whenever,no matter when ,any time when Sample: หนูจะวิ่งออกมาทุกครั้งที่มีอาหารวางอยู่ เมื่อ conj. when Syn. ครั้น,พอ Related. at the time Def. ครั้งนั้น, เวลาในขณะนั้น Sample: กรรมการเริ่มจับเวลาเมื่อเสียงนกหวีดดังขึ้น ก็ต่อเมื่อ conj. when Syn. ก็เมื่อ Related. as,since,because Def. เป็นคำเชื่อมเพื่อแสดงเหตุและผล Sample: การดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนนี้จะสัมฤทธิผลได้ก็ต่อเมื่อได้มีการประสานงานระหว่างทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อไหร่ ques. when Syn. เมื่อไร,เมื่อใด Related. what time and day Def. เวลาไหน Sample: ลูกชะเง้อชะแง้คอยว่าเมื่อไหร่พ่อจะกลับมา
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
when at what time Sample: When does the train leave? when at any time Sample: When will she come home? when during or at the time Sample: I studied hard when I was in school.
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
as when Sample: "As he heard the gunshot, he looked at his watch and saw it was almost five o'clock. " at when Sample: We must go home at noon.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
wages wait walk wall want war warm warn wash waste watch water wave way we weak wealth weapon wear weather week weigh welcome well west wet what wheat wheel when where which while white who whole whooping cough why wide wife wild will willing win wind window winter wire wise wish with withdraw without woman wonder wonderful wood word work world worry worse worth wound wreck wreckage wrist write wrong

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร