ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

worship

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 3,324 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worship vi. สักการะ Related. กราบไหว้,นมัสการ,บูชา,เคารพ worship vt. สักการะ Syn. adore,glorify,venerate Related. กราบไหว้,นมัสการ,บูชา,เคารพ Ant. defile,desecrate,profane worship n. พิธีบวงสรวง Related. พิธีสักการะบูชา ,พิธีกราบไหว้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สักการะ v. worship Syn. สักการ Related. pay homage to,make a pilgrimage to ,offer sacrifices Def. บูชาด้วยสิ่งหรือเครื่องอันพึงบูชา Sample: เราข้ามถนนพระจันทร์เพื่อแวะไปสักการะอนุสาวรีย์ของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท เคารพบูชา v. worship Syn. เทิดทูนบูชา ,เคารพสักการะ Related. praise,adore,pray to,glorify,venerate Def. แสดงอาการนับถือ, ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือหรือเลื่อมใส Sample: ประชาชนมาเคารพบูชาและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่พระมหาสถูปอันศักดิ์สิทธิ์ สักการะบูชา adj. worship Syn. บูชา,สักการะ,บวงสรวง Sample: ดิฉันส่งเครื่องสักการะบูชาเหล่านี้ไปยังวิหาร อัจนา n. worship Related. sacrifice Def. การเซ่นสรวง, การถวาย, บูชานับถือ บูชา v. worship Syn. นับถือ,ยกย่อง,เทิดทูนบูชา Related. adore,venerate,revere Def. ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือ หรือเลื่อมใสในความรู้ความสามารถ Sample: หล่อนบูชาความกล้าและความเสียสละของเขาอย่างที่จะไม่มีวันลืมเลือน ปฏิบัติบูชา n. worship Syn. บูชา Def. แสดงความเคารพ ยกย่อง โดยการปฏิบัติตามคำสั่งสอน Sample: ปฏิบัติบูชาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติ กราบไหว้ v. worship Syn. ไหว้,บูชา,สักการะ,เคารพบูชา Related. pay respect ,pay homage ,pay obeisance to ,honour,pray to Def. การแสดงความเคารพด้วยการยกมือขึ้นประนมแลน้อมศรีษะลงจดพื้น Sample: บางคนกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วประเทศไทยเพื่อขอให้ช่วยปกปักรักษาให้มีอายุยืนยาว การบวงสรวง n. worship Syn. การทำการสักการะ ,การบูชา ,การไหว้บูชา Related. propitiation ,offering sacrifices to Def. การบูชาเทวดาด้วยเครื่องสังเวยและดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น Sample: มนุษย์หินใหม่บางเผ่ามีการบวงสรวงเทพเจ้าที่ตนนับถือด้วยแพะและแกะ เทอดทูน v. worship Syn. ศรัทธา,บูชา Related. respect,regard,revere,venerate,adore,idolize,exalt,adulate นมัสการ v. worship Related. pay respect to ,pay homage Def. การแสดงความอ่อนน้อมด้วยการกราบไหว้ Sample: ชมรมของเราตั้งใจจะไปนมัสการพระพุทธรูปที่วัดหยวนทง นับถือ v. worship Syn. เชื่อถือ,ยึดมั่น Related. believe in Sample: คนไทยนับถือพระเจ้าสิทธัตถะ
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
wages wait walk wall want war warm warn wash waste watch water wave way we weak wealth weapon wear weather week weigh welcome well west wet what wheat wheel when where which while white who whole whooping cough why wide wife wild will willing win wind window winter wire wise wish with withdraw without woman wonder wonderful wood word work world worry worse worth wound wreck wreckage wrist write wrong

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร